Tehnièki pregled
Tehnièki pregled vozila
Tehnièki pregled Novi Beograd
Copyright © 2011 PT Centar doo
           All rights reserved
Tel/fax: 2607- 205
Home
Registracija vozila
Osiguranje vozila
Kasko
Osiguranje putnika
Kontakt
PT Centar  d.o.o
Tvornička 30 - Novi Beograd
Izrada web sajtova

Kasko osiguranje vozila

Kasko osiguranje motornih vozila podrazumeva dobrovoljno  osiguranje koje se reguliše ugovorom o osiguranju izmeðu osiguravaèa i osiguranika.
To znači da zavisi od Vas da li ćete uzeti kasko osiguranje motornih vozila. Kasko osiguranje predstavlja osiguranje vozila i njegove dopunske opreme, od posledica nastalih ostvarenjem rizika definisanim ugovorom. Obično se obuhvataju rizik havarije (koja može bitit delimična ili totalna), kao i rizik nestanka vozila (bespravnog otuđenja, razbojništva ili krađe).
Polisom o kasko osiguranju osiguravajuća kuća se obavezuje da će nadoknaditi materjalnu štetu na osiguranom vozilu ako te štete nastanu zbog ostvarenja osiguranog rizika.

Kasko osiguranjem se pokrivaju sledeće štete:
štete koje ste prouzrokovali svojom nepažnjom
štete načinjene od nepoznatog lica
štete načinjene od nepoznatog vozila
štete načinjene od vozila bez obaveznog osiguranja
Kod obaveznog osigurana vozila Vi plaćate premiju od auto odgovornosti tj. Vaša osiguravajuća kuća plaća štetu drugom učesniku u nezgodi kome je šteta načinjena,a sa kasko osiguranjem osiguranik osigurava sopstveno vozilo od mogućih šteta.
To znači da prilikom sudara u kojem ste Vi krivi, osiguranje po polisi osnovnog osiguranja nadoknađuje štetu onome koga ste oštetili, a po kasko polisi nadoknađuje štetu Vama. Ukoliko ste osigurali Vaše vozilo od krađe , osiguravajuća kuća Vam nadoknađuje gubitak u slučaju nestanka vozila.
Za sva pitanja u vezi kasko osiguranja možete nas kontaktirati OVDE
Kasko osiguranje vozila od kraðe