Tehnièki pregled
Tehnièki pregled vozila
Tehnièki pregled Novi Beograd
Copyright © 2011 PT Centar doo
           All rights reserved
Tel/fax: 2607- 205
Home
Registracija vozila
Osiguranje vozila
Kasko
Osiguranje putnika
Kontakt
PT Centar  d.o.o
Tvornička 30 - Novi Beograd
Izrada web sajtova

Osiguranje putnika u vozilu

Na polisi osiguranja od auto odgovornosti, osim osnovnog, moguće je ugovoriti i proširena pokrića, kao što je osiguranje putnika u vozilu od posledica nesrećnog slučaja, čime se pruža dodatna zaštita osiguranika i putnika u njegovom vozilu, u vidu osiguranja za slučaj smrti ili invaliditeta usled auto nezgode na iznose utvrđene zakonom i polisom osiguranja Osiguravajućeg društva.
Dobrovoljno
osiguranje putnika
može se zaljučiti samo pri izdavanju polise osiguranja od autoodgovornosti, nikako naknadno.
Osiguranje putnika u vozilu