Tehnièki pregled
Tehnièki pregled vozila
Tehnièki pregled Novi Beograd
Copyright © 2011 PT Centar doo
           All rights reserved
Tel/fax: 2607- 205
Home
Registracija vozila
Osiguranje vozila
Kasko
Osiguranje putnika
Kontakt
PT Centar  d.o.o
Tvornička 30 - Novi Beograd
Izrada web sajtova

Osiguranje vozila

Napomena: u tabeli su cene sa uračunatim bonusom od 15%

1) TAXI vozila povećanje za 20 %
2) RENT A CAR povećanje za 40 %
3) Putničkog automobila vojnog invalida, civilnog invalida rata ili invalida rada koji su prilikom kupovine automobila imali pravo na umanjenje poreza, ali samo za jedno vozilo umanjenje za 10%

Ukoliko niste imali štetu u prethodnoj godini onda se cena umanjuje za 5%
Dodatno možete izvršiti osiguranje stakala na vozilu i osiguranje putnika.Celokupan iznos osiguranja moguće je platiti na više mesečnih rata.
Kod nas možete zaključiti polisu obaveznog osnovnog osiguranja ili kasko polisu za Vaše vozilo.


Cenovnik polisa za putnička vozila:
1.
do 22 kW                      6.567,00
2.
od 22,1 do 33 kW          7.846,00
3.
od 33,1 do 44 kW          9.134,00
4.
od 44,1 do 55 kW         10.422,00
5.
od 55,1 do 66 kW         11.701,00
6.
od 66,1 do 84 kW         13.418,00
7.
od 84,1 do 110 kW       15.984,00
8.
preko 110 kW              18.981,00