Tehnièki pregled
Tehnièki pregled vozila
Tehnièki pregled Novi Beograd
Copyright © 2011 PT Centar doo
           All rights reserved
Tel/fax: 2607- 205
Home
Registracija vozila
Osiguranje vozila
Kasko
Osiguranje putnika
Kontakt
PT Centar  d.o.o
Tvornička 30 - Novi Beograd
Izrada web sajtova
Pružićemo Vam mogućnost da vreme koje bi ste utrošili na čekanje u redovima, iskoristite za Vaše lične potrebe i oslobodimo Vas neprijatnih gužvi. Registracija vozila se obavlja obično u toku istog dana, a nakon obavljene registracije mi Vas obaveštavamo telefonom i dokumenta možete podići na tehničkom pregledu ili u agenciji.

Registracija vozila

Kod nas možete obaviti registraciju Vašeg vozila kako na tehničkom pregledu tako i u agenciji "JOM" koja se nalazi na Tošinom bunaru 65.
Za registraciju vozila za pravno lice treba dostaviti sledeću dokumentaciju:
memorandum firme u dva primerka, overen i potpisan od strane odgovornog lica
potvrda iz banke o uplaćenim nalozima za registraciju
kopija rešenja firme iz APR-a
kopija izvoda firme iz APR-a
pečat firme
Za fizička lica potrebna je Vam je saobraćajna dozvola, važeća lična karta i prethodna polisa obaveznog osiguranja.
Moguća je i
registracija vozila na rate
čekovima građana i to na šest mesečnih rata bez kamate s tim da se prva rata naplaćuje tek za 30 dana.
Registracija na rate
se uplaćuje čekovima bilo koje banke u Vama najbližoj filijali AIK banke sa obrascem koji smo vam prethodno mi pripremili.
Iznos koji se uplaćuje na rate je celokupna registracija vozila bez tehničkog pregleda i usluge koji se uplaćuju u agenciji ili na tehničkom pregledu.

Registracija vozila na rate